Đầu tư Thái Bình sẽ giảm sở hữu từ 23,7 triệu cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 6,2% vốn) về còn 21,2 triệu cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 5,5% vốn).

CTCP Đầu tư Thái Bình, đơn vị liên quan đến thành viên HĐQT Đầu tư Nam Long ( HoSE: NLG ) Nguyễn Đức Thuấn, đăng ký bán ra 2,5 triệu cổ phiếu NLG để giảm sở hữu từ 23,7 triệu đơn vị (chiếm tỷ lệ 6,2% vốn) vị còn 21,2 triệu đơn vị (chiếm tỷ lệ 5,5% vốn). Mục đích của việc bán ra là để cơ cấu lại danh mục đầu tư. Thời gian thực hiện từ ngày 30/5 đến 28/6 bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/5, cổ phiếu NLG có giá 47.000 đồng/đơn vị, giảm gần 27% so với đỉnh ngày 7/1. Nếu tạm tính theo mức giá trên, đầu tư Thái Bình có thể thu về 117,5 tỷ đồng khi giao dịch hoàn thành.

Thị giá cổ phiếu NLG. Nguồn: TradingView

Trước đó, ông Nguyễn Hiệp, con trai ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch Đầu tư Nam Long cũng đăng ký bán 800.000 cổ phiếu từ 25/5 đến 23/6 theo phương thức giao dịch thỏa thuận để cơ cấu danh mục đầu tư. Nếu giao dịch hoàn tất, ông Hiệp giảm sở hữu từ 1,8 triệu đơn vị (tỷ lệ 0,5%) còn 1 triệu đơn vị (tỷ lệ 0,3%).

Ở chiều ngược lại, Dragon Capital đã liên tục mua vào cổ phiếu NLG từ cuối tháng 4. Cụ thể, sau khi trở thành cổ đông lớn với 19,5 triệu cổ phần (tỷ lệ 5,1%) ngày 28/4, đơn vị tiếp tục gom vào tổng cộng 3,9 triệu cổ phần để nâng lượng nắm giữ lên lên 23,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 6,1%) như hiện tại.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Xuân Quang và vợ ông là bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu NLG trong khoảng thời gian từ ngày 28/4 đến 28/5.

Tại đại hội cổ đông thường niên năm nay, Nam Long lên kế hoạch doanh thu thuần là 7.151 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 1.206 tỷ đồng, tăng lần lượt 37% và 13% so với thực hiện cùng kỳ. Tổng Giám đốc Trần Xuân Ngọc cho biết quý IV là giai đoạn cao điểm ghi nhận kết quả kinh doanh. Mức cổ tức cho năm 2022 dự kiến là 10% bằng tiền mặt, cổ đông sẽ được tạm ứng 5% vào tháng 12 và trả nốt phần còn lại sau ĐHĐCĐ năm 2023.

Quý I, công ty đạt lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ hơn 630 triệu đồng, thấp hơn rất nhiều so với kế hoạch cả năm. Ông Phạm Đình Huy, Giám đốc đầu tư cho biết lợi nhuận quý I dự tính trên 200 tỷ đồng, trong đó có bán cổ phần Paragon Đại Phước (Đồng Nai). Các đối tác đã ký hợp đồng, chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa. Tuy nhiên, thủ tục chuyển tên, cập nhật tiến độ đầu tư còn chậm hơn dự kiến. Do đó, giá trị chuyển nhượng 350 tỷ đồng này sẽ được rời lại, ghi nhận trong năm nay.

Theo Việt Hưng

Người Đồng Hành