Hồ Vân Long, Phạm Thị Minh Huệ, Trần Nhất Minh, Ân Thanh Sơn, Hàn Ngọc Vũ thông báo giao dịch cổ phiếu ESOP của Người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam như sau:

vib-thong-bao-giao-dich-co-phieu-esop-cua-nguoi-noi-bo-ho-van-long-pham-thi-minh-hue-tran-nhat-minh-an-thanh-son-han-ngoc-vu-0

Theo HOSE