Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông báo  ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022 như sau:

pdr-thong-bao-ky-ket-hop-dong-kiem-toan-bctc-2022-0

Theo HOSE