Doanh thu giảm và hụt nguồn thu cổ tức khiến lợi nhuận của Nam Tân Uyên trong quý 1 giảm so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (UpCOM: NTC) đã công bố BCTC quý 1/2022.

Theo đó, doanh thu thuần đạt 53 tỷ đồng giảm 22% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán cũng giảm nên lãi gộp đạt gần 37 tỷ đồng, giảm 23% so với quý 1/2021.

Trong kỳ Nam Tân Uyên thu về 61 tỷ đồng doanh thu tài chính, giảm 29% so với cùng kỳ do hụt nguồn thu từ cổ tức, chi phí tài chính tăng mạnh từ 91 triệu đồng lên 2,2 tỷ đồng do tăng chi phí lãi vay.

Kết quả, sau khi trừ các khoản chi phí NTC lãi sau thuế 81,5 tỷ đồng, giảm 27,7% so với quý 1 năm ngoái, EPS đạt 3.398 đồng, trong khi cùng kỳ đạt 4.698 đồng.

Hiện NTC vẫn chưa công bố các chỉ tiêu kinh doanh của năm 2022. Nhìn lại năm 2021 vừa qua, mặc dù chỉ có KQKD đi ngang so với 2021, doanh thu thuần đạt 264 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 294 tỷ đồng, EPS đạt 12.260 đồng. Tuy nhiên theo báo cáo thường niên năm 2021, công ty dự kiến sẽ dùng tới 192 tỷ đồng chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ rất ấn tượng là 80%.

Theo Trí Thức Trẻ

Link gốc: http://ttvn.toquoc.vn/khu-cong-nghiep-nam-tan-uyen-ntc-quy-1-lai-81-ty-dong-giam-28-so-voi-cung-ky-4202219413413468.htm