Nhờ sản lượng và giá nguyên liệu tăng nên CNG Việt Nam lãi tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty cổ phần CNG Việt Nam (mã CK: CNG) đã công bố BCTC quý 1/2022.

Cụ thể doanh thu thuần đạt 999 tỷ đồng tăng 55,4% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lãi gộp đạt 68 tỷ đồng tăng 66% so với quý 1/2021.

Sau khi trừ các khoản chi phí, CNG Việt Nam lãi sau thuế 36 tỷ đồng cao gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân lợi nhuận tăng cao là do trong kỳ sản lượng và giá nguyên liệu tăng.

Năm 2022, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu là 3.232 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 110 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 7% và 2% so với thực hiện trong năm 2021. Bên cạnh đó, công ty cũng lên kế hoạch trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 15%.

Như vậy với kế hoạch này, kết thúc quý 1, CNG đã hoàn thành được 31% mục tiêu về doanh thu và 40% mục tiêu lợi nhuận.

Theo Trí Thức Trẻ

Link gốc: http://ttvn.toquoc.vn/cng-viet-nam-quy-1-lai-36-ty-dong-cao-gap-24-lan-cung-ky-42022194142552867.htm