Doanh thu quý 1 của Dược phẩm Hà Tây tăng trưởng 7,3% so với cùng kỳ song lợi nhuận sau thuế lại sụt giảm gần 10% xuống mức 19,8 tỷ đồng.

CTCP Dược phẩm Hà Tây (mã chứng khoán DHT) công bố báo cáo tài chính quý 1/2021 với thông tin về doanh thu tăng trưởng nhưng lợi nhuận lại giảm sút so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý tăng 7,3% so với cùng kỳ, đạt 407,7 tỷ đồng. Chi phí vốn tăng cao hơn với tỷ lệ 8,5%, dẫn đến lợi nhuận gộp thu về đạt gần 38,6 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,8% so với quý 1/2021.

Trong quý doanh thu tài chính đạt 7,6 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ, trong khi đó chi phí tài chính tăng 23,6% lên mức 3,9 tỷ đồng.

Trừ các chi phí phát sinh khác, quý 1 Dược Hà Tây báo lãi trước thuế 24,5 tỷ đồng, giảm 10% so với số lãi đạt được quý 1 năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế giảm gần 10% xuống mức 19,8 tỷ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 18,7 tỷ đồng.

Trong cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2022 diễn ra vừa qua, DHT đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm với Tổng doanh thu 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 62 tỷ đồng lần lượt giảm 6,8% và 30,7% so với thực hiện 2021.

Như vậy, so sánh với kế hoạch này, DHT đã hoàn thành trên 27% tổng doanh thu và gần 40% lợi nhuận trước thuế trong quý 1/2022.

Theo Nhịp sống kinh tế

Link gốc: http://nhipsongkinhte.toquoc.vn/duoc-pham-ha-tay-dht-bao-lai-truoc-thue-quy-1-2022-hoan-thanh-gan-40-ke-hoach-nam-42022194141135481.htm