Dự án đầu tư các bến container số 3 và số 4 thuộc cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện) do Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng làm chủ đầu tư.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường trao quyền sử dụng khu vực biển cho Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng các bến cảng container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện), TP. Hải Phòng.

Địa điểm khu vực biển được giao là khu bến cảng Lạch Huyện thuộc khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng. Khu vực biển được phép sử dụng có diện tích 48,6 ha, độ sâu được phép sử dụng đối với khu vực biển làm khu nước trước bến từ 16 m, khu bến xà lan dịch vụ 5 m được giới hạn bởi các điểm góc từ P1 đến P33 có tọa độ thể hiện trên Sơ đồ khu vực biển kèm theo Quyết định này (Sơ đồ được trích lục từ tờ bản đồ địa hình đáy biển có tên Quảng Yên phiên hiệu F-48-82-B, tỷ lệ 1:50.000 Hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 105° múi chiếu 6° do Bộ Tài nguyên và Môi trường xuất bản năm 2022 được chuyển về Hệ tọa độ VN-2000 kinh tuyến trục 105°45’ múi chiếu 3°, độ cao, độ sâu sử dụng theo Hệ độ cao quốc gia).

Thời hạn sử dụng khu vực biển là theo thời hạn của Dự án đầu tư các bến cảng container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng; hình thức nộp tiền và số tiền sử dụng khu vực biển phải nộp là hàng năm; số tiền sử dụng khu vực biển phải nộp cụ thể là 365,5 triệu đồng/năm.

Sau ngày 30/3/2026, trường hợp Nhà nước thay đổi mức thu tiền sử dụng khu vực biển, Công ty Cảng Hải Phòng có trách nhiệm nộp tiền theo mức thu tiền sử dụng khu vực biển mới được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Công ty Cảng Hải Phòng được yêu cầu tiến hành sử dụng khu vực biển đúng mục đích, tọa độ, diện tích, phạm vi ranh giới và độ sâu khu vực biển được giao. Tước khi tiến hành sử dụng khu vực biển phải thông báo Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam) để tổ chức thực hiện việc bàn giao trên thực địa. Báo cáo, cung cấp thông tin tình hình sử dụng khu vực biển cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư Dự án phải thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường biển, không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về môi trường trong khu vực biển được giao khi tiến hành hoạt động sử dụng khu vực biển; không được mâu thuẫn với các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác đang được phép khai thác, sử dụng; có biện pháp thi công để tránh sạt lở bờ biển; phải cải tạo phục hồi, cải thiện môi trường biển sau khi hết thời hạn sử dụng khu vực biển.

Dự án Đầu tư xây dựng các bến cảng container số 3 và số 4 gồm 2 bến container số 3, 4 có tổng chiều dài 750m, khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 DWT đầy tải và lớn hơn giảm tải; 1 bến sà lan tiếp nhận tàu, sà lan sức chứa 100 – 160 Teus, đáp ứng sản lượng hàng hóa thông qua khoảng 1,1 triệu Teus/năm.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 6.946 tỷ đồng.

Theo: Báo đầu tư