Trong 9 tháng đầu năm nay, Cần Thơ đã quyết định chủ trương đầu tư mới 5 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 29.670,66 tỷ đồng.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ, trong 9 tháng đầu năm nay, thành phố đã quyết định chủ trương đầu tư mới 5 dự án (ngoài khu công nghiệp), với tổng vốn đầu tư đăng ký 29.670,66 tỷ đồng.

Cũng trong thời gian này, TP. Cần Thơ đã cấp mới đăng ký kinh doanh cho 1.344 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 17.467,681 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch về số lượng doanh nghiệp và vượt 9,17% kế hoạch về vốn đăng ký. So cùng kỳ năm 2021, số doanh nghiệp tăng 44,36% và số vốn tăng 33,96%; so với cùng kỳ năm 2020, số doanh nghiệp tăng 21,51% và số vốn tăng hơn 2 lần.

Bên cạnh thu hút đầu tư, cấp mới đăng ký kinh doanh tăng cao, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố tiếp tục được khôi phục và phát triển;  các lĩnh vực công nghiệp, thương mại – dịch vụ, du lịch đều có mức tăng trưởng cao.

Cụ thể, lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tăng 30,86% so cùng kỳ năm trước.

Về thương mại – dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 86.166,17 tỷ đồng, tăng 43,53% so với cùng kỳ năm 2021 và bằng 85,70% so với cùng kỳ năm 2020.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 1.739,61 triệu USD, đạt 86,12% kế hoạch, tăng 20,08% so với cùng kỳ năm 2021. Kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 429,41 triệu USD, đạt 85,88% kế hoạch, tăng 6,53% so với cùng kỳ.

Về du lịch, trong 9 tháng đầu năm 2022, tổng lượt khách đến thành phố hơn 4,321 triệu lượt, tăng 111% so với cùng kỳ; các doanh nghiệp lưu trú phục vụ 1,915 triệu lượt khách, đạt 96% kế hoạch, tăng 128% so với cùng kỳ năm 2021; tổng doanh thu từ du lịch đạt 3.095 tỷ đồng, đạt 91,1% kế hoạch, tăng 135% so cùng kỳ năm 2021.

Theo: Báo đầu tư