Đây là số tiền nằm trong khoản ngân sách trị giá hơn 5.000 tỷ đồng mà cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cam kết tham gia triển khai Dự án BOT hầm đường bộ qua Đèo Cả.

Bộ Kế hoạch và đầu tư vừa có công văn số 6682/BKHĐT – KCHTĐT về  Dự án BOT xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả gửi Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ GTVT.

Cụ thể, Bộ Kế hoạch và đầu tư đề nghị 3 bộ nói trên thống nhất phương án xử lý do Bộ Kế hoạch và đầu tư đề xuất để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định giao vốn nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 cho Dự án xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 5935/VPCP – CN ngày 9/9/2022 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về việc giao Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ GTVT và các cơ quan liên quan khẩn trương xem xét kiến nghị của Bộ GTVT tại văn bản số 8869/BGTVT – ĐTCT ngày 26/8/2022 về việc giao vốn nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 cho Dự án xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả.

Tại công văn số 6682, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, số vốn 1.180 tỷ đồng này nằm trong tổng số vốn 5.048 tỷ đồng đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 65/2013/QH13; đã được Thủ tướng chấp thuận chủ trương tại văn bản số 70/TTg-KTNN ngày 12/1/2016 và văn bản số 112/TTg-KTN ngày 23/1/2017; được Bộ GTVT phê duyệt phương án tài chính tổng thể của Dự án tại Quyết định số 3107/QĐ-BGTVT và điều chỉnh phương án tài chính tại Quyết định số 400/QĐ-BGTVT; được cơ quan có thẩm quyền (Bộ GTVT) ký kết hợp đồng dự án với nhà đầu tư.

Bộ Kế hoạch và đầu tư cho rằng, việc bố trí số vốn 1.180 tỷ đồng hỗ trợ của nhà nước cho Dự án là phù hợp với các quy định hiện hành về đầu tư công, đầu tư theo phương thức PPP; Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/07/2021 của Quốc hội khóa XV về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; chủ trương đầu tư đã được Thủ tướng chấp thuận và nằm trong phương án tài chính đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, việc bố trí số vốn 1.180 tỷ đồng sẽ đảm bảo hiệu quả tài chính của Dự án theo cam kết quy định tại hợp đồng dự án đã ký kết giữa Bộ GTVT và nhà đầu tư”.

“Trên cơ sở đề xuất của Bộ GTVT và để đảm bảo phương án tài chính, đồng thời thúc đẩy kích cầu, giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Kế hoạch và đầu tư đề nghị 3 bộ thống nhất phương án kiến nghị Thủ tướng chấp thuận giao số tiến 1.180 tỷ đồng trong Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của Bộ GTVT”, công văn số 6682 của Bộ Kế hoạch và đầu tư nêu rõ.

Được biết, Dự án BOT xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm hầm Đèo Cả và hầm Cổ Mã, hầm Cù Mông và hầm Hải Vân) là công trình trọng điểm quốc gia, có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh các tỉnh khu vực miền Trung và Tây nguyên.

Đến nay toàn bộ các công trình thuộc Dự án đã được nhà đầu tư triển khai thi công hoàn thành theo đúng cam kết tại hợp đồng, đảm bảo an toàn, chất lượng.

Tuy nhiên, Dự án đang phải gặp nhiều khó khăn, vướng mắc thuộc trách nhiệm của Nhà nước làm ảnh hướng rất lớn đến phương án tài chính, trong đó việc chậm bố trí 1.180 tỷ đồng vốn ngân sách Nhà nước; cơ chế trạm thu phí tại trạm La Sơn – Túy Loan) chưa được giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn kinh phí vận hành, bảo trì các công trình hầm và phương án trả nợ ngân hàng theo hợp đồng đã ký kết.

Theo: Báo đầu tư