Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương đang đề xuất đầu tư Dự cảng quốc tế Sơn Mỹ phục vụ trực tiếp KCN Sơn Mỹ, tổng kho LNG Sơn Mỹ và Trung tâm Điện lực Sơn Mỹ.

Bộ GTVT vừa có công văn gửi Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương liên quan đến đề xuất Dự án đầu tư cảng quốc tế Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Theo Bộ GTVT, tại Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu bến Sơn Mỹ thuộc cảng biển Bình Thuận được quy hoạch với phạm vi vùng đất và vùng nước thuộc xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân,

Khu bến Sơn Mỹ có chức năng phục vụ trực tiếp khu công nghiệp Sơn Mỹ, tổng kho LNG Sơn Mỹ và Trung tâm điện lực Sơn Mỹ; có bến hàng lỏng/khí, bến tổng hợp, bến khách phù hợp với nhu cầu và năng lực của nhà đầu tư; cỡ tàu hàng lỏng/khí trọng tải đến 150.000 tấn; tàu tổng hợp, hàng rời trọng tải đến 100.000 tấn, tàu khách quốc tế phù hợp với thực tế nhu cầu.

Theo hồ sơ xuất dự án đầu tư Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương, khu bến cảng Sơn Mỹ do Công ty đề xuất có các thông số: Đê, kè chắn sóng kết hợp cầu dẫn tổng chiều dài 3.090 m; tuyến mép bến hình chữ L với tổng chiều dài 1.200 m; tàu hàng 50.000 tấn, tàu khách 60-225.000 GT; luồng tàu dùng chung đoạn ngoài với bến LNG.

Tổng diện tích dự án do nhà đầu tư này đề xuất là 186,02 ha (diện tích đất cảng và hậu phương cảng 52,52 ha; diện tích xây dựng đê, kè chắn sóng ngoài 17,46 ha; diện tích khu nước, luồng tàu 116,04 ha). Với những thông số nói trên, Bộ GTVT đánh giá đề xuất đầu tư của Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương về vị trí, công năng khu bến cảng Sơn Mỹ cơ bản phù hợp Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam.

Tuy nhiên, để có đủ cơ sở triển khai đầu tư dự án, quy hoạch chi tiết khu bến cảng Sơn Mỹ cần được nghiên cứu trong Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển số 3 và Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được Bộ GTVT giao Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì lập.

Ngoài ra, Bộ GTVT cho rằng, Dự án cần làm rõ về: sự cần thiết đầu tư, lượng hàng thông qua và đối tượng phục vụ các bến cảng; giao thông kết nối; dự kiến phương án điều động tàu phù hợp với mặt bằng quy hoạch cảng; sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương…

Liên quan đến công tác lựa chọn nhà đầu tư, Bộ GTVT cho biết là theo quy định của Luật Đầu tư, UBND các tỉnh, thành phố chủ trì kêu gọi doanh nghiệp đầu tư, khai thác các bến cảng thuộc phạm vi địa phương theo nhu cầu, năng lực của nhà đầu tư trên cơ sở phù hợp quy hoạch chi tiết cảng biển và quy hoạch sử dụng đất của địa phương.

Bộ GTVT chỉ thực hiện công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch chuyên ngành. Do vậy, Bộ GTVT đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận để được hướng dẫn về nội dung này.

Theo: Báo đầu tư