UBND tỉnh Sơn La muốn sớm được giao làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bắt tay triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Nà Sản theo phương thức PPP.

Theo thông tin của, UBND tỉnh Sơn La vừa có công văn gửi Bộ GTVT  về việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Nà Sản theo phương thức PPP.

UBND tỉnh Sơn La cho biết, khoản 2, khoản 4 Điều 8, Điều 9 Luật Hàng không dân dụng quy định, Bộ GTVT chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hàng không dân dụng (trong đó có quy hoạch, quản lý việc đầu tư xây dựng, tổ chức khai thác cảng hàng không, sân bay; quản lý việc sử dụng đất tại cảng hàng không, sân bay. Bên cạnh đó, Luật Hàng không dân dụng cũng chưa quy định việc phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương)…

Do đó, để chuẩn bị đầu tư thực hiện dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh Sơn La đề nghị Bộ GTVT tiếp tục xem xét trình Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Sơn La là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để triển khai thực hiện theo khoản 3 Điều 5 Luật Đầu tư theo phương thức PPP và tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo quy định.

Trước đó, vào giữa tháng 3/2022, UBND tỉnh Sơn La đã có Tờ trình số 41/TTr-UBND gửi Thủ tướng Chính và Bộ GTVT về việc đầu tư xây dựng Dự án đầutư xây dựng Cảng hàng không Nà Sản theo phương thức PPP và giao UBND tỉnh Sơn La làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền để triển khai thực hiện dự án nhằm phát huy điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng.

Trên cơ sở báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV), Bộ GTVT đã có công văn số 4059/BGTVT-ĐTCT ngày 26/4/2022 gửi UBND tỉnh Sơn La về việc đầu tư xây dựng Cảng hàng không Nà Sản theo phương thức PPP.

Tại văn bản này, Bộ GTVT ủng hộ chủ trương kêu gọi các nguồn lực để đầu tư Cảng hàng không Nà Sản theo phương thức PPP sau khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện về quy hoạch và Đề án “định hướng huy động nguồn vốn xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không” được cấp có thẩm quyền phê duyệt. UBND tỉnh Sơn La chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định nhằm huy động nguồn lực đầu tư phát triển Cảng hàng không Nà Sản.

Hiện nay, Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Cảng hàng không Nà Sản được quy hoạch là cảng hàng không nội địa, có tính chất lưỡng dụng với quy mô dân dụng là cấp 4C (theo ICAO) và sân bay quân sự cấp I (M1), công suất khai thác đến năm 2030 là 1 triệu hàng khách/năm và tầm nhìn đến năm 2050 là 2 triệu hàng khách/năm.

UBND tỉnh Sơn La đã tính toán sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn 1 với công suất khai thác 1 triệu HK/năm khoảng 2.500 tỷ đồng, giai đoạn 2 từ năm 2030 đến năm 2050 dự kiến đầu tư khoảng 621,3 tỷ; trong đó sơ bộ kinh phí giải phóng mặt bằng khoảng 174 tỷ đồng.

Đây là dự án với động lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của tỉnh Sơn La nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung, UBND tỉnh Sơn La cam kết bố trí kinh phí từ nguồn vốn ngân sách của tỉnh tối thiểu 300 tỷ đồng tham gia thực hiện dự án (gồm: công tác giải phóng mặt bằng khoảng 174 tỷ đồng và tham gia đầu tư 1 hạng mục công trình hạ tầng sân bay).

Theo: Báo đầu tư