Nếu không thực hiện đúng tiến độ cam kết hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh – Hàn Quốc Kính (giai đoạn 1) thì Quảng Nam sẽ yêu cầu điều chỉnh phạm vi dự án.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Phó chủ tịch Tỉnh, ông Hồ Quang Bửu đã có văn bản về việc thực hiện dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh – Hàn Quốc.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh làm việc, yêu cầu Công ty TNHH C&N Vina Tam Anh – Hàn Quốc (chủ đầu tư KCN Tam Anh – Hàn Quốc) đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hoàn thành 100% hạ tầng trên phạm vi diện tích đất đã giao (giai đoạn 1) Khu công nghiệp Tam Anh – Hàn Quốc theo đúng tiến độ trong quý IV/2022 và quy hoạch được duyệt, đảm bảo đáp ứng các điều kiện thu hút đầu tư các dự án thứ cấp vào KCN.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào KCN đảm bảo tỷ lệ lấp đầy ít nhất 90% diện tích đất công nghiệp giai đoạn 1, 50ha đất công nghiệp giai đoạn 1.

Ban Quản lý chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện của Công ty TNHH C&N Vina Tam Anh – Hàn Quốc. Trong trường hợp Công ty không thực hiện đúng tiến độ cam kết (giai đoạn 1) thì yêu cầu điều chỉnh phạm vi dự án; giảm phần diện tích chưa được giao đất.

Đối với phần diện tích 16ha trong phạm vi giai đoạn 2 KCN Tam Anh – Hàn Quốc, Ban Quản lý chủ động làm việc với UBND huyện Núi Thành và Công ty TNHH C&N Vina Tam Anh – Hàn Quốc đề xuất phần diện tích đất giao để đảm bảo mặt bằng bàn giao cho các nhà đầu tư thứ cấp đang thực hiện dự án và đấu nối nhánh đường số 2 đến đường Việt Hàn trước tháng 12/2022.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Anh – Hàn Quốc do Công ty TNHH C&N Vina Tam Anh – Hàn Quốc làm chủ đầu tư với quy mô 200 ha. Dự án được Ban Quản lý cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào ngày 5/4/2013, điều chỉnh lần hai năm 2017.

Theo: Báo đầu tư