Dự án được thực hiện tại phường Cái Vồn, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, với qui mô đầu tư xây dựng mới tuyến kè chống sạt lở sông Tắc Từ Tải có chiều dài khoảng 3.415 m.

Ngày 1/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lê Quang Trung đã ký Quyết định số 1078/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở sông Tắc Từ Tải, khu vực phường Cái Vồn và phường Thành Phước, thị xã Bình Minh.

Đây là dự án nhóm B, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 155.785 m2.

Mục tiêu đầu tư nhằm chống sạt lở bờ sông, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân, ổn định dân cư, công trình công cộng thích ứng với biến đổi khí hậu; kết hợp chống ngập, cải thiện môi trường và chỉnh trang đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Về quy mô, dự án đầu tư xây dựng mới tuyến kè chống sạt lở sông Tắc Từ Tải có chiều dài tuyến kè khoảng 3.415 m (bắt đầu từ đầu sông Tắc Từ Tải (giáp với kè bảo vệ bờ sông Hậu), kết thúc tại sông Rạch Vồn Nhỏ (giáp với kè chống sạt lở bờ sông Rạch Vồn), cao trình đỉnh kè +2,70 m, đường giao thông sau kè rộng 7,0 m với chiều dài khoảng 3.521 m, hành lang kè kết hợp vỉa hè phía kè rộng 6,0m và vỉa hè phía nhà dân rộng 3,0m. Bên cạnh đó, đầu tư xây dựng mới cống hở Rạch Dầu với khẩu độ cửa cống là 5,0m.

Dự án có tổng mức đầu tư 799.893.941.286 đồng. Trong đó, chi phí xây dựng gần 518 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gần 163 tỷ đồng; chi phí dự phòng trên 72 tỷ đồng; còn lại là các chi phí khác.

Nguồn vốn đầu tư từ vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ và vốn ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện: Năm 2022 – 2025.

Theo: Báo đầu tư