Dự án được thực hiện tại xã Phú Thành và xã Lục Sỹ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, với diện tích sử dụng đất 313.279 m2, vốn đầu tư gần 310 tỷ đồng

Ngày 1/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lê Quang Trung đã ký Quyết định số 1079/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi Cồn Lục Sỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2).

Mục tiêu đầu tư nhằm kết hợp đồng bộ với hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, trong đó có dự án Hệ thống thủy lợi Cồn Lục Sỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long; khép kín khu vực, đảm bảo chủ động ngăn mặn, giữ ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp; góp phần ngăn lũ, triều cường, bảo vệ sản xuất, tài sản của nhân dân và công trình công cộng.

Đồng thời, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, góp phần nâng cao giá trị gia tăng, nâng cao thu nhập của người dân, góp phần đưa 2 xã Lục Sỹ Thành và Phú Thành đạt tiêu chí xã nông thôn mới. Diện tích phục vụ khoảng 4.000 ha.

Quy mô đầu tư gồm: Nâng cấp đê bao kết hợp đường giao thông nông thôn với chiều dài khoảng 24.621 m, chiều rộng mặt đê bao 5,0 m, chiều rộng mặt đường đan 3,5 m. Kiên cố hóa các cống đập với đường kính bọng từ 120 ÷ 150 cm và sửa chữa các cống đập. Hoàn trả bọng tròn các loại, đường kính từ 80 ÷ 120 cm.

Bên cạnh đó, xây dựng 5 cống hở kết hợp cầu giao thông, chiều rộng cửa cống từ 5,0 ÷ 7,5 m, bề rộng mặt cầu thông xe là 5,2 m, tải trọng cầu 0,65HL93.

Dự án được thực hiện tại xã Phú Thành và xã Lục Sỹ Thành, huyện Trà Ôn, với diện tích sử dụng đất 313.279 m2.

Đây là dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư trên 309,7 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng trên 221,8 tỷ đồng; chi phí thiết bị 13 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên 33,4 tỷ đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng trên 15 tỷ đồng; còn lại là các chi phí khác.

Nguồn vốn đầu tư dự án từ vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ giai đoạn 2021 – 2025 là 250 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương và nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp. Thời gian thực hiện dự án năm 2022 – 2025.

UBND tỉnh Vĩnh Long giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long (chủ đầu tư) triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đồng thời thực hiện kiến nghị theo các yêu cầu tại Công văn số 84/SNN&PTNT.TĐ.DAĐT, ngày 27/12/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo: Báo đầu tư