UBND Thành phố Hà Nội vừa cho phép lùi thời gian hoàn thành cải tạo, mở rộng đường Âu Cơ đoạn Nghi Tàm – nút giao cầu Nhật Tân đến quý IV/2022 thay vì trong quý I/2022 như đã định.

Theo UBND Thành phố Hà Nội, lý do cho phép lùi thời hạn hoàn thành cải tạo, mở rộng đường Âu Cơ đoạn Nghi Tàm – nút giao cầu Nhật Tân đến quý IV/2022 thay vì trong quý I/2022 như quyết định trước đó là do điều chỉnh theo ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được nêu ra tại các văn bản đã gửi UBND Thành phố Hà Nội.

Hạng mục cải tạo, mở rộng đường Âu Cơ đoạn Nghi Tàm – nút giao cầu Nhật Tân là nội dung thi công thuộc dự án xây dựng cầu vượt tại nút An Dương – đường Thanh Niên để hạn chế ùn tắc giao thông, có mức tổng đầu tư là 815,8 tỷ đồng, vốn ngân sách thành phố. Chủ đầu tư thực hiện dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, hạng mục thi công đường Âu Cơ đoạn từ Nghi Tàm đến nút giao cầu Nhật Tân được chia làm 4 đoạn.

Tại đoạn 4 đã thi công xong lớp thảm bê tông nhựa hạt trung, đang chờ triển khai thảm lớp bê tông hạt mịn và trồng cây xanh đồng bộ toàn tuyến.

Với đoạn 1, 2, sau khi được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp phép thi công, Ban quản lý dự án đã chỉ đạo đơn vị thi công huy động vật tư, thiết bị, nhân lực triển khai các hạng mục phục vụ phân luồng giao thông, như: tháo dỡ dải phân cách cứng, hàng rào tôn, lắp đặt biển báo theo giấy phép…

Tại đoạn 3 (đoạn phải trao đổi về thiết kế mặt đường một cốt 1 cốt hay 2 cốt giữa UBND Thành phố Hà Nội và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Ban Quản lý dự án cho biết, sau khi UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt điều chỉnh dự án, chủ đầu tư đã triển khai các thủ tục phê duyệt dự toán bổ sung, thương thảo, ký phụ lục hợp đồng bổ sung với các đơn vị tư vấn để lập hồ sơ thiết kế bản vẽ điều chỉnh theo phương án đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất với UBND Thành phố Hà Nội là đường 1 (cốt) cao độ.

Việc thống nhất này là cơ sở để chủ đầu tư cùng Tư vấn hoàn thiện xong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, hoàn thành dự án.

Hiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh đã được đơn vị lập xong và đang trình Sở Xây dựng thẩm định, cho ý kiến thống nhất. Sau khi có kết quả thẩm định của Sở Xây dựng, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh được phê duyệt, Ban Quản lý dự án sẽ báo cáo đại diện UBND Thành phố Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chấp thuận, từ đó làm cơ sở để Ban Quản lý dự án trình cơ quan chức năng phê duyệt, cấp phép thi công, hoàn thành tuyến đường theo tiến độ thành phố yêu cầu.

Theo: Báo đầu tư