Cụm cảng Yên Lệnh – Hà Nam là cảng thủy nội địa và cung cấp dịch vụ giao nhận, xếp dỡ, lưu kho và phân phối, thông quan hàng hóa nội địa và xuất, nhập khẩu.

Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn số 465/TTg – NN gửi UNND tỉnh Hà Nam liên quan đến việc xây dựng công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng cụm cảng Yên Lệnh – Hà Nam tại bãi sông Hồng.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc xây dựng các hạng mục công trình của Dự án đầu tư xây dựng cụm cảng Yên Lệnh – Hà Nam tại bãi sông Hồng (nơi chưa có công trình xây dựng) thuộc xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam theo quy định tại khoản 3 Luật Đê diều và theo đề nghị của UBND tỉnh Hà Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

UBND tỉnh Hà Nam được giao tiếp thu ý kiến các bộ, chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc đầu tư, xây dựng các hạng mục công trình thuộc Dự án theo đúng quy định pháp luật về đê điều, đầu tư, xây dựng, đất đai, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường…

Thủ tướng giao các bộ: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, GTVT, Tài nguyên và môi trường theo chức năng quản lý nhà nước được phân công hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật.

Vào tháng 2/2022, UBND tỉnh Hà Nam đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cụm cảng Yên Lệnh – Hà Nam tại bãi sông Hồng.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Nam đề nghị Thủ tướng cho phép tỉnh này được thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cụm cảng Yên Lệnh – Hà Nam (theo quy định của pháp luật về đê điều) tại bãi sông Hồng (nơi chưa có công trình xây dựng).

Dự án do Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Hà Nam là đơn vị đề xuất có mục tiêu đầu tư xây dựng Cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam với chức năng là cảng thủy nội địa và cung cấp các dịch vụ logistics phục vụ nhu cầu giao nhận, xếp dỡ, lưu kho và phân phối hàng hóa, thông quan hàng hóa nội địa và xuất, nhập khẩu; là đầu mối giao thông, giao nhận vận tải đa phương thức quan trọng của khu vực.

Công trình được triển khai xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam có quy mô, diện tích đất sử dụng là 23,02 ha. Thời gian hoạt động dự án là 50 năm kể từ ngày có quyết định chủ trương đầu tư dự án.

Tại Dự án này, phần diện tích phía ngoài đê bối là 1,85ha, gồm các hạng mục: đường giao thông, bãi tập kết hàng hóa phía sau cầu cảng ở cao trình 6,2m (tương đường cao trình bãi sông hiện có khu vực ngoài để bối).

Phần diện tích phía trong đê bối tại Dự án là khoảng  21,17 ha, gồm các hạng mục: kho bãi chứa hàng 15,74ha, khu văn phòng 0,65ha; khu hạ tầng kỹ thuật 0,50ha; các hạng mục khác (đường nội bộ, bãi đỗ xe, cây xanh cảnh quan) 4,28ha. Cao trình mặt bằng 5 m (tương đương cao trình bãi sông hiện có trong khu vực).

Theo tính toán của UBND tỉnh Hà Nam, tổng vốn đầu tư Dự án là 1.295,5 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư giai đoạn I là 248,7 tỷ đồng; vốn đầu tư giai đoạn II 1.046,8 tỷ đồng, bao gồm, vốn tự có của chủ đầu tư để thực hiện dự án 388,7 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 30% tổng vốn đầu tư.

Theo: Báo đầu tư