Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký 5 quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 5 dự án hạ tầng khu công nghiệp tại Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Nam, Bến Tre, Hưng Yên.

Gần 1.100 tỷ đồng xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng giai đoạn 1

Tại Quyết định 646/QĐ-TTg ngày 27/5/2022, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng giai đoạn 1, tỉnh Bắc Giang, do nhà đầu tư là Công ty TNHH Hòa Phú Invest.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng giai đoạn 1 có quy mô 85 ha tại xã Mai Đình và xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Vốn đầu tư của dự án là 1.093 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư 166 tỷ đồng, vốn huy động 927 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của dự án kể từ ngày Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư (27/5/2022) đến hết ngày 19/5/2066.

Quyết định yêu cầu nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu phát hiện khoáng sản có giá trị cao hơn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để xử lý theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

Gần 4.600 tỷ đồng đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Tiên Thanh, Hải Phòng

Phó thủ tướng Lê Văn Thành ký Quyết định số 647/QĐ-TTg ngày 27/5/2022 chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Dự án có quy mô 410,46 ha tại xã Tiên Thanh và xã cấp Tiến, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng với nguồn vốn 4.597.460.000.000 đồng.

Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Tiên Thanh làm chủ đầu tư Dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư Dự án và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc theo dõi, chỉ đạo các khu công nghiệp hoạt động đúng quy định pháp luật.

Đầu tư 542 tỷ đồng xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng

Theo Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 27/5/2022, Phó thủ tướng Lê Văn Thành chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng – khu B tỉnh Hà Nam.

Theo chủ trương, Dự án trên được đầu tư tại phường Bạch Thượng và phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam với quy mô 49,06 ha; tổng vốn đầu tư là 541.521.103.000 đồng.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Nhựa là chủ đầu tư Dự án.

Tăng tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận, Bến Tre

Phó thủ tướng Lê Văn Thành ký Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 27/5/2022 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 04/10/2017.

Cụ thể, tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh tăng lên 3.582 tỷ đồng. Tại Quyết định số 1489/QĐ-TTg trước đó, tổng mức đầu tư là 2.126 tỷ đồng.

Theo nội dung Quyết định số 649, phần vốn đầu tư lấy từ ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre là 3.443,29 tỷ đồng, bao gồm: vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức; vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết; vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất; vốn đầu tư từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết; vốn đầu tư từ nguồn tăng thu sử dụng đất; vốn từ nguồn tăng thu ngân sách.

Các nhà đầu tư khác đầu tư các hạng mục thông tin liên lạc, cấp nước, trạm hạ áp cung cấp điện 138,71 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bến Tre là chủ đầu tư dự án.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 04/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Đầu tư gần 2.700 tỷ đồng xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ II mở rộng

Tại Quyết định số 650/QĐ-TTg ngày 27/5/2022,  Phó thủ tướng Lê Văn Thành chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ II mở rộng, tỉnh Hưng Yên, do Công ty TNHH phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phát Hưng Yên làm chủ đầu tư.

Dự án được thực hiện tại xã Trung Hưng, xã Trung Hòa và thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên với quy mô 216 ha. Tổng mức vốn đầu tư Dự án là 2.682.500.000.000 đồng.

Theo: Báo đầu tư