Việc SCIC không đề xuất thực hiện dự án đúng trình tự chuẩn bị theo Luật PPP là lý do khiến đơn vị này không được trao quyền nghiên cứu Dự án đường cao tốc Chơn Thành – Đắk Nông.

Theo thông tin của Báo điện tử Đầu tư – Baodautu.vn, Bộ Giao thông Vận tải (GT)TVT vừa có văn bản gửi Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước liên quan đến đề xuất Dự án PPP đường cao tốc Chơn Thành – Đắk Nông.

Cụ thể, Bộ GTVT cho biết, trong văn bản số 23/ĐTKDV.HĐTV gửi Thủ tướng Chính phủ, SCIC đã đề xuất: “Bộ GTVT thực hiện bước khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư đối với dự án PPP theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP. Trong trường hợp không có nhà đầu tư quan tâm thì Bộ GTVT có thể trình Thủ tướng Chính phủ thực hiện lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 40 Luật PPP. Việc khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư có thể được thực hiện song song với quá trình lập dự án đầu tư”.

Trên thực tế, khoản 1 Điều 25 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP quy định: “Trong thời gian lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP, cơ quan có thẩm quyền tổ chức khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư, bên cho vay (nếu có), trừ dự án PPP được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận áp dụng chỉ định nhà đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật PPP. Việc khảo sát đối với dự án do nhà đầu tư đề xuất được thực hiện sau khi nhà đầu tư hoàn thiện dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi, gửi cơ quan có thẩm quyền”.

Hiện nay, Bộ GTVT đang chuẩn bị các công việc để thực hiện nghiên cứu tiền khả thi Dự án do đó đề xuất thực hiện khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư đối với dự án của SCIC là chưa phù hợp.

Ngoài ra, tại văn bản số 23/ĐTKDV.HĐTV, SCIC không đề xuất thực hiện dự án theo đúng trình tự chuẩn bị dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất (đề xuất thực hiện dự án PPP bước nghiên cứu tiền khả thi/nghiên cứu khả thi) mà chỉ có ý kiến “Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền thực hiện bước chuẩn bị dự án, sau khi cơ quan có thẩm quyền không lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện Dự án thông qua đấu thầu rộng rãi, SCIC có thể tham gia đầu tư theo hình thức thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao bằng nguồn vốn do SCIC tự cân đối” là chưa phù hợp với quy định tại Điều 27 Luật PPP.

Theo Bộ GTVT, trên cơ sở đề xuất của Liên danh Vingroup – Techcombank, Bộ GTVT đã giao Liên danh Vingroup – Techcombank chủ trì lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước) theo phương thức PPP theo đúng quy định pháp luật về PPP.

Sau khi có kết quả nghiên cứu, Bộ GTVT sẽ thông báo trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn) để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, quy định pháp luật về đấu thầu và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Bộ GTVT khẳng định, trường hợp quan tâm đến Dự án, SCIC có thể theo dõi, cập nhật thông tin trong quá trình triển khai để tham gia.

Vào cuối tháng 4/2022,  báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về phương án triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Chơn Thành – Đắk Nông theo phương thức PPP. Sau đó, đề xuất này được Văn phòng Chính phủ chuyển Bộ GTVT xử lý.

Đây là lần đầu tiên, SCIC xem xét đến việc tham gia đầu tư một công trình hạ tầng đường cao tốc theo hình thức PPP.

Trong báo cáo gửi Thủ tướng, SCIC không cho biết rõ là có bỏ kinh phí lập đề xuất dự án hay không nhưng theo đánh giá của đơn vị này, việc lựa chọn hình thức nhà đầu tư tự đề xuất dự án có thể đẩy nhanh tiến độ bước chuẩn bị dự án do tiết giảm được thời gian thực hiện thủ tục bố trí nguồn vốn cho công tác lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi. Nhà đầu tư đề xuất dự án có thể không trúng thầu trong bước đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư.

Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền thực hiện bước chuẩn bị dự án, sau khi cơ quan có thẩm quyền không lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện Dự án thông qua đấu thầu rộng rãi, SCIC có thể tham gia đầu tư theo hình thức thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao bằng nguồn vốn do SCIC tự cân đối.

Để rút ngắn tiến độ triển khai nhằm sớm đưa dự án vào vận hành, SCIC đề xuất Bộ GTVT thực hiện bước “Khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư đối với dự án PPP” theo quy định tại Điều 25 – Nghị định 35/2021/NĐ-CP.

Trong trường hợp không có nhà đầu tư quan tâm thì Bộ GTVT có thể trình Thủ tướng Chính phủ thực hiện lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 40 – Luật PPP (trên cơ sở thẩm định của Bộ Kế hoạch và đầu tư). Việc khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư có thể được thực hiện song song với quá trình lập dự án đầu tư (ngay sau khi chủ trương đầu tư dự án được phê duyệt).

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Chơn Thành – Đắk Nông có điểm đầu tại vị trí giao Quốc lộ 14 với đường Hồ Chí Minh tại thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước; điểm cuối tại ranh giới giữa xã Đắk Sin, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông và xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Đắk Nông.

Hiện nay, tỉnh Bình Phước đã có ý kiến về việc điều chỉnh hướng tuyến, qua đó rút ngắn chiều dài đoạn tuyến qua tỉnh Bình Phước và giảm chi phí đầu tư cho đoạn tuyến cao tốc qua tỉnh Bình Phước từ 14.067 tỷ đồng xuống còn 11.750 tỷ đồng.

Theo phương án hướng tuyến do tỉnh Bình Phước đề xuất, tống mức đầu tư toàn Dự án giảm 1.917 tỷ đồng xuống còn 26.631 tỷ đồng.

Theo: Báo đầu tư