Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá được đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; cho thuê văn phòng, nhà xưởng… với tổng vốn 925 tỷ đồng.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 1355/QĐ-UBND về việc thành lập Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá có diện tích 214,77 ha (trong phạm vi Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá của Công ty cổ phần Quang Anh Quảng Trị), nằm trên địa bàn các xã Vĩnh Long và xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, do Công ty cổ phần Quang Anh Quảng Trị làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 925 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của khu công nghiệp 50 năm kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư (từ ngày 19/3/2021 đến ngày 19/3/2071).

Theo ông Hưng, trước đó, vào tháng 3/2021, Chính phủ đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá.

Dự án được chấp thuận nhằm mục tiêu đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; cho thuê văn phòng, nhà xưởng.

Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức thực hiện thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng; cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, trong đó có chuyển mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, yêu cầu nhà đầu tư thực hiện trồng rừng thay thế hoặc hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang mục đích khác theo quy định; tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng, vận hành các công trình, đáp ứng kịp thời yêu cầu bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn phát triển của khu công nghiệp.

Theo lãnh đạo tỉnh này, Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá là khu công nghiệp thứ 5 tại Quảng Trị cùng với Khu công nghiệp Quán Ngang, khu công nghiệp Nam Đông Hà, khu công nghiệp Triệu Phú, và khu công nghiệp VSIP Quảng Trị.

Với tính chất là khu công nghiệp đa ngành tập trung với các loại hình công nghiệp: Cơ khí sửa chữa máy, lắp ráp điện tử, giày da, may mặc và hàng thủ công mỹ nghệ, công nghiệp chế biến nông lâm sản, kho hàng trung chuyển… Là khu công nghiệp mới, có nhiều yếu tố và điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng nhấn mạnh.

Hiện khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá đang trong giai đoạn chuẩn bị giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng, hoàn thiện thủ tục đấu nối giao thông. Sau khi đầu tư hạ tầng xong thì khu công nghiệp sẽ thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào đó.

Theo: Báo đầu tư