Một số địa phương tỉnh miền Trung đã cụ thể các mốc thời gian để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Gắn trách nhiệm cho người đứng đầu

Tại kết luận về tình hình thực hiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới kế hoạch năm 2022, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang cho biết, công tác giải ngân vốn đầu tư công được lãnh đạo tỉnh này đốc thúc và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo. Tuy nhiên, kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến hết quý I/2022 chỉ đạt 13,7% so với kế hoạch vốn đã qua hệ thống kho bạc nhà nước và đạt 10,2% so với tổng kế hoạch vốn theo quyết định của tỉnh.

Trước tình trạng trên, để đảm bảo phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 cho các dự án khởi công mới, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu, các sở, ngành và địa phương, các ban quản lý dự án tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tập trung chỉ đạo, kịp thời xử lý các tồn tại, vướng mắc; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

“Một trong những giải pháp rốt ráo để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là gắn trách nhiệm của người đứng đầu mỗi đơn vị. Bên cạnh đó, tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư các dự án có thời hạn phê duyệt dự án trước ngày 31/3/2022 nhưng chưa được phê duyệt, khẩn trương có báo cáo giải trình, đề nghị gia hạn thời gian và cam kết đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh thủ tục, đảm bảo thời hạn phê duyệt dự án chậm nhất đến ngày 31/5/2022…”, ông Nguyễn Hồng Quang cho biết.

Tại Quảng Ngãi, những tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh đạt 10,5% so với kế hoạch, thấp hơn bình quân chung cả nước. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Đặng Văn Minh vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, xem công tác giải ngân là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong năm. “Kết quả giải ngân năm 2022 sẽ là tiêu chí để xem xét đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ đối với cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu”, ông Minh nhấn mạnh.

Theo báo cáo từ UBND tỉnh Quảng Ngãi, địa phương này có tới 19 dự án chuyển tiếp chưa giải ngân. Đến ngày 15/6/2022, trường hợp các chủ đầu tư vẫn chưa giải ngân theo đúng kế hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chuyển kế hoạch vốn sang các dự án có nhu cầu.

Bóc tách các vướng mắc để tháo gỡ

Tại cuộc làm việc với 5 tỉnh Bắc Trung bộ về công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 cho rằng, từ nay đến cuối năm, tổng vốn ngân sách nhà nước phải giải ngân ở các địa phương là rất lớn. Các tỉnh cần sớm vào cuộc bóc tách, xử lý những vấn đề tồn đọng, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ.

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, tổng giá trị giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đến ngày 15/5/2022 đạt hơn 407 tỷ đồng, bằng 7% kế hoạch (nếu loại trừ khoản vốn bố trí để thu hồi ứng trước, thì tỷ lệ giải ngân đạt 11% kế hoạch).

Hà Tĩnh cho biết, sẽ thành lập các tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công do các lãnh đạo UBND làm tổ trưởng, chịu trách nhiệm rà soát, xử lý những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn liên quan đến triển khai, giải ngân và quản lý chất lượng công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh… “Hà Tĩnh sẽ chỉ đạo quyết liệt, coi việc giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm và sẽ phân công rõ trách nhiệm cho các đơn vị, địa phương”, ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu.

Tương tự, Quảng Bình xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong 3 trọng tâm cần tập trung thực hiện để thúc đẩy quá trình phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, Ban Chỉ đạo dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam (đoạn qua Quảng Bình) để đôn đốc, chỉ đạo dự án trọng điểm.

Ông Phan Mạnh Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, tỉnh đã và đang chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư tập trung thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công được giao. Từ nay đến cuối năm, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng và triển khai các thủ tục sau đấu thầu để các dự án có thể triển khai thi công ngay.

“Ngoài ra, tỉnh cũng tập trung đôn đốc, theo sát các đơn vị thi công trong quá trình thực hiện và giải ngân vốn các dự án, đặc biệt là các dự án có khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ kịp thời”, ông Phan Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Theo: Báo đầu tư