Dù hai đoàn tàu cuối cùng của tuyến metro số 1 được lắp đặt lên đường ray để chuẩn bị cho việc vận hành thử, nhưng vốn ODA cấp cho dự án vẫn rất chậm.

Theo báo cáo của Ban quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM, dù tuyến metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên) sắp hoàn thành vào năm 2023 nhưng vốn ODA cấp cho dự án vẫn rất chậm vì vướng mắc thủ tục giải ngân.

rong tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng của dự án thì vốn ODA chiếm hơn 38.200 tỷ đồng (hơn 14.333 tỷ đồng vốn cấp phát và gần 23.932 tỷ đồng vốn vay lại).
Đến nay, vốn ODA từ Trung ương cấp phát cho tuyến metro số 1 đã được giải ngân hơn 10.340 tỷ đồng, còn hơn 3.987 tỷ đồng chưa được giải ngân.
Trước tình trạng thiếu vốn, UBND TP.HCM đã nhiều lần kiến nghị Bộ ngành chức năng xem xét giải ngân số vốn ODA cấp phát còn thiếu là 2.283 tỷ đồng.