Mặc dù UBND TP.HCM đã có nhiều văn bản và ý kiến chỉ đạo liên quan đến công tác lập quy hoạch các nút giao thông trên địa bàn Thành phố, nhưng tiến độ thực hiện vẫn chậm.

Xét báo cáo của Sở Quy hoạch – Kiến trúc (QH-KT) tại Công văn số 01/SQHKT-HTKT về công tác lập quy hoạch các nút giao thông trên địa bàn TP.HCM, mới đây, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã ký văn bản phản hồi về nội dung này.

Theo phản hồi từ UBND TP.HCM, từ năm 2016 đến nay, UBND Thành phố đã có nhiều văn bản chấp thuận chủ trương theo đề xuất của Sở QH-KT và có nhiều ý kiến chỉ đạo liên quan công tác lập quy các nút giao thông trên địa bàn Thành phố.

Cụ thể, UBND Thành phố giao Sở QH-KT chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và UBND các quận-huyện, khẩn trương tổ chức rà soát, đề xuất lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các nút giao thông trên địa bàn Thành phố.

Trong đó, ưu tiên lập quy hoạch trước các nút giao trên các đường vành đai, trường trục hướng tâm, đường cấp đô thị… trình UBND Thành phố phê duyệt, làm cơ sở để quản lý quy hoạch đô thị được đồng bộ, giải quyết các thủ tục về đất đai, cấp phép xây dựng và tháo gỡ vướng mắc cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng.

Trên cơ sở đó, sẽ xác định được cụ thể phạm vi ranh giới quy hoạch, quy mô và hình dạng của các nút giao thông để tổng hợp đề xuất trình UBND Thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch, phát triển giao thông vận tải TP.HCM theo quy định.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện công tác lập quy hoạch này đều bị chậm trễ, không theo kế hoạch đề ra.

Nhằm chấn chỉnh và đẩy nhanh công tác lập quy hoạch các nút giao thông trên địa bàn, UBND Thành phố đề nghị Sở QH-KT chủ trì, làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để thống nhất ý kiến, đề xuất cụ thể danh mục các nút giao thông cần lập quy hoạch (hoặc điều chỉnh quy hoạch).

Đồng thời, phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan và công tác phối hợp thực hiện, thời gian hoàn thành, phân bổ nguồn kinh phí thực hiện, trình lại UBND Thành phố trước ngày 30/5/2022.

Trong văn bản gửi UBND TP.HCM trước đó, Sở QH-KT cho biết, trường hợp lập quy hoạch riêng cho nút giao thông, đối với các nút giao chỉ cần xác định rõ phạm vi ranh giới của đất chức năng giao thông thì sẽ có nhiều nội dung không cần thiết, hoặc không thể thực hiện được như: thiết kế đô thị, đánh giá môi trường chiến lược…

Riêng đối với trường hợp lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với các nút giao còn có một số vướng mắc, hạn chế như: lập quy hoạch chi tiết các nút giao khi chưa gắn với quá trình nghiên cứu thì có thể dẫn đến việc phương án quy hoạch không sát với thực tế và phương án đầu tư, gây lãng phí…

Từ những vướng mắc trên, Sở QH-KT kiến nghị UBND Thành phố xem xét chấp thuận cho việc không tiếp tục lập quy hoạch chi tiết đối với các nút giao thông theo Thông báo số 489/TB-VP; Thông báo số 162/TB-VP của Văn phòng UBND Thành phố.

Đồng thời, kiến nghị UBND Thành phố điều chỉnh cục bộ các đồ án quy hoạch phân khu có các nút giao thông thuộc hai trường hợp.

Thứ nhất, các nút giao thông còn thể hiện dưới hình thức vòng tròn; Các nút giao thông đã có phương án thiết kế được duyệt. Cần bổ sung đầy đủ nội dung quy hoạch (thể hiện ranh giới, quy mô vị trí các ô chức năng đất giao thông và các loại đất khác).

Thứ hai, các nút giao thông đã có phương án thiết kế được duyệt thì cần phải cập nhật ranh giới. Trường hợp nút giao thuộc khu vực có yêu cầu đặc biệt về cải tạo, chỉnh trang phát triển đô thị, Sở QH-KT sẽ phối hợp UBND quận-huyện và TP.Thủ Đức xác định phạm vi điều chỉnh quy hoạch trên cơ sở đánh giá hiện trạng và yêu cầu phát triển khu vực.

Theo: Báo đầu tư