UBND tỉnh Hậu Giang đã thống nhất chủ trương cho Công ty CP Shinec và Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc được tài trợ kinh phí lập quy hoạch 3 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngày 5/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Hòa đã ký Văn bản số 586/UBND-NCTH về việc chủ trương tài trợ kinh phí cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức lập quy hoạch tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Đông Phú giai đoạn 2.

Theo đó, UBND tỉnh Hậu Giang thống nhất chủ trương cho Công ty cổ phần Shinec tài trợ 100% kinh phí (không hoàn lại) cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh để lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Đông Phú giai đoạn 2, với quy mô khoảng 234 ha tại xã Đông Phú, huyện Châu Thành.

Thời gian thực hiện tài trợ kinh phí và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết là 9 tháng kể từ ngày có chủ trương của UBND tỉnh.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Hòa cũng đã ký Văn bản số 587/UBND-NCTH về việc chủ trương tài trợ kinh phí cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức lập quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Sông Hậu giai đoạn 2, Khu công nghiệp Sông Hậu giai đoạn 3.

Theo Văn bản nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang thống nhất chủ trương cho Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc tài trợ 100% kinh phí (không hoàn lại) cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh để lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Sông Hậu giai đoạn 2, với quy mô khoảng 220 ha; Khu công nghiệp Sông Hậu giai đoạn 3, với quy mô khoảng 205 ha trên địa bàn huyện Châu Thành.

Thời gian thực hiện tài trợ kinh phí và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết là 9 tháng kể từ ngày có chủ trương của UBND tỉnh.

Tại các Văn bản nêu trên, UBND tỉnh Hậu Giang lưu ý, việc tổ chức lựa chọn chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp Đông Phú giai đoạn 2; dự án Khu công nghiệp Sông Hậu giai đoạn 2, Khu công nghiệp Sông Hậu giai đoạn 3 được thực hiện theo quy định hiện hành.

UBND tỉnh Hậu Giang giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp nhận và tổ chức lập 3 quy hoạch phân khu xây dựng nêu trên theo quy định; đồng thời, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Châu Thành cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, hướng dẫn Công ty cổ phần Shinec và Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc triển khai thực hiện theo quy định. Trong thời gian 9 tháng kể từ ngày có chủ trương, nếu không hoàn thành tài trợ kinh phí lập quy hoạch và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết theo quy định, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tham mưu UBND tỉnh thu hồi chủ trương tài trợ kinh phí lập quy hoạch nêu trên.

Đồng thời, giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch theo đúng quy định.

Theo: Báo đầu tư

</