Tỉnh Quảng Nam có 77 dự án sử dụng vốn ngân sách, dự kiến khởi công mới năm 2022, tuy nhiên đến nay nhiều dự án vẫn chưa được phê duyệt dự án đầu tư.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND Tỉnh, ông Nguyễn Hồng Quang về tình hình thực hiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới kế hoạch năm 2022.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, công tác giải ngân vốn đầu tư công đã được lãnh đạo tỉnh đốc thúc và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo. Tuy nhiên, kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến hết Quý I/2022 chỉ đạt đạt 13,7% so với kế hoạch vốn đã qua hệ thống Kho bạc Nhà nước và đạt 10,2% so với tổng kế hoạch vốn theo quyết định của tỉnh.

Đáng chú ý, đối với 77 dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh dự kiến khởi công mới năm 2022, đến nay, chỉ mới phê duyệt chủ trương đầu tư 57 dự án; trong đó có 25 dự án được phê duyệt dự án đầu tư.

Theo thời hạn phê duyệt dự án để bố trí kế hoạch vốn thì dự án phải phê duyệt trước thời điểm ngày 31/3/2022 là 53 dự án thì chỉ mới phê duyệt 27 dự án đầu tư. Dự án phải phê duyệt trước thời điểm ngày 31/5/2022 là 24 dự án, thì chưa có dự án nào được phê duyệt dự án đầu tư.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, việc hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án và giải ngân kế hoạch vốn chậm có nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, khi công tác tổ chức thực hiện ở các chủ đầu tư còn nhiều hạn chế, thiếu quyết liệt. Ngoài ra, công tác chuẩn bị dự án còn hạn chế, chất lượng hồ sơ chưa tốt nên vướng mắc khi triển khai, một số chủ đầu tư, nhà thầu còn yếu về năng lực…

Trước tình trạng này, để đảm bảo phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 cho các dự án khởi công mới, ông Nguyễn Hồng Quang yêu cầu các sở ngành và địa phương, các Ban Quản lý dự án tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tập trung chỉ đạo, kịp thời xử lý các tồn tại, vướng mắc; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

Ngoài ra, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh của từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm; gắn trách nhiệm hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, giải ngân kế hoạch vốn của các dự án đến từng cá nhân; coi đây là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Đối với chủ đầu tư các dự án có thời hạn phê duyệt dự án trước ngày 31/3/2022 nhưng đến nay chưa được phê duyệt, ông Nguyễn Hồng Quang yêu cầu khẩn trương có báo cáo giải trình, đề nghị gia hạn thời gian và cam kết đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh thủ tục, đảm bảo thời hạn phê duyệt dự án chậm nhất đến ngày 31/5/2022

Đối với chủ đầu tư các dự án có thời hạn phê duyệt trước ngày 31/5/2022 phải tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục, trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án theo đúng thời hạn quy định.

Tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu rà soát kỹ ngay từ khâu chuẩn bị dự án, lựa chọn dự án giao vốn đến công tác thiết kế, đấu thầu, thi công, thủ tục thanh, quyết toán …đối với từng dự án. Tập trung đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc phát sinh, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng.

Đối với các dự án không thể triển khai thi công, vướng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, có tỷ lệ giải ngân thấp, không đảm bảo khả năng trong năm 2022… thì Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tham mưu cấp thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn không có khả năng giải ngân sang các dự án có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn và đảm bảo khả năng giải ngân trong năm 2022. Trường hợp cần thiết, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, đề xuất điều chuyển, cắt giảm trước mốc thời hạn quy định.

Theo: Báo đầu tư