Nguyễn Hoản báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

hdb-bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-co-lien-quan-den-nguoi-noi-bo-nguyen-hoan-0

Theo HOSE