Ngày 27/02/2023, ngày giao dịch đầu tiên 4.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung

                                                                                                                                                                    Theo HNX