Công ty Cổ phần Thế Giới Số thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ  như sau:

Theo HOSE