Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc mua trái phiếu như sau:

tna-nghi-quyet-h-qt-ve-viec-mua-trai-phieu-0

Theo HOSE