Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội thông báo Nghị quyết HĐQT về việc cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp như sau:

shb-nghi-quyet-h-qt-ve-viec-cap-han-muc-tin-dung-cho-khach-hang-doanh-nghiep-0

Theo HOSE