Lê Thị Hồng Phương Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí như sau:

pvt-bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-co-lien-quan-den-nguoi-noi-bo-le-thi-hong-phuong-0

Theo HOSE