Lê Văn Lợi Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS như sau:

ros-bao-cao-ve-ngay-tro-thanh-co-dong-lon-le-van-loi-0

Theo HOSE