Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long công bố thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt như sau:

nlg-thong-bao-va-nghi-quyet-h-qt-ve-ngay-kcc-de-thuc-hien-quyen-nhan-co-tuc-dot-2-nam-2021-bang-tien-mat-0

Theo HOSE