Nguyễn Chí Nam đính chính báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO như sau:

vto-inh-chinh-bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-nguyen-chi-nam-0

Theo HOSE