Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex thông báo  quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế  như sau:

pjt-thong-bao-quyet-dinh-cua-cuc-thue-tp-hcm-ve-viec-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue-0

Theo HOSE