Quý 1/2022, trong bối cảnh ngành du lịch mở cửa, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã thu về 2118 tỷ đồng, mức doanh thu cao nhất kể từ quý 2/2020. Tuy nhiên, đà phục hồi vẫn chưa đưa ACV về với mức doanh thu từ trước dịch.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (Mã ck: ACV sàn UpCOM) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2022, ghi nhận doanh thu 2.118 tỷ đồng (tăng 10% so với cùng kỳ 2021) và mức lợi nhuận sau thuế đạt  874 tỷ đồng (tăng 1,5% so với cùng ký 2021). Trong tám quý tình từ quý 2/2020, đây là mức doanh thu cao nhất của ACV, mặc dù con số này vẫn chưa phục hồi về cùng kỳ năm 2020 và các năm trước đó, vốn thường giao động trong khoảng hơn 3-4 nghìn tỷ đồng.

Nhờ vào mức giá vốn giảm từ 1531 tỷ trong quý 1/2021 xuống còn 1454 tỷ trong quý/2022, ACV đã có tăng trưởng về lợi nhuận mặc cho các khoản chi phí tăng và các khoản doanh thu ngoài hoạt động bán hàng và dịch vụ giảm. Cụ thể, khoản lãi từ công ty liên doanh liên kết giảm một nửa xuống 19,5 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 20 tỷ lên 202 tỷ đồng,  chi phí thuế TNDN hiện hành tăng nhẹ lên 213,5 tỷ đồng. Đáng kể nhất là mức chi phí khác tăng từ 27 tỷ lên đến 605 tỷ đồng, trong đó 550 tỷ đồng đến từ chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ, vật tư tồn kho.

Tổng tài sản của công ty tính đến 31/3/2022 đạt 53.836 tỷ đồng, giảm 3,1% so với cùng kỳ 2021. Lượng hàng tốn kho tăng nhẹ lên 299,7 tỷ đồng. Các khoản nợ của công ty giảm 11% xuống 15482 tỷ đồng trong khi vốn chú sở hữu tăng 1% lên 38353 tỷ đồng đã giúp tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu đạt 40%, giảm 6% so với năm ngoái.

Trong tháng 4 vừa qua, ACV cho biết hiện đã chuẩn bị đủ đối ứng 36.000 tỷ đồng sẵn sàng cho dự án sân bay Long Thành và dự kiến giải ngân 8500 tỷ đồng cho dự án thành phần 3 và tiếp giải ngân trong những năm tiếp theo.

Theo VCSC, thị trường hàng không nói chung có sẽ phục hồi tốt trong giai đoạn 2022-2026 do (1) các hạn chế đối hàng không trong nước vẫn ở mức thấp dù số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày gia tăng cùng với (2) tốc độ nhanh hơn dự kiến của Chính phủ trong việc nâng tần suất các chuyến bay quốc tế  và mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế vào giữa tháng 3/2022.

Theo Nhịp sống kinh tế

Link gốc: http://nhipsongkinhte.toquoc.vn/nganh-hang-khong-hoi-phuc-loi-nhuan-cua-ong-trum-san-bay-acv-len-cao-nhat-tu-khi-covid-bung-phat-420224513148764.htm