Lợi nhuận sau thuế cả quý của HHV tăng gần 34% so với cùng kỳ, lên 79,5 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 68 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán HHV) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2022 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý đạt gần 431 tỷ đồng, tăng 18% so với quý 1 năm ngoái. Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn cao hơn, đến 22,5% dẫn tới lợi nhuận gộp thu về còn 255 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu từ vận hành các trạm thu phí đạt hơn 370 tỷ đồng, đóng góp 86% vào tổng doanh thu và tăng 4,3% so với cùng kỳ. Còn lại là doanh thu từ hoạt động xây lắp, cung cấp dịch vụ trung chuyển và doanh thu khác.

Trong quý doanh thu tài chính vẫn duy trì dưới 2 tỷ đồng, chủ yếu là thu lãi tiền gửi. Trong khi đó chi phí tài chính tăng 11 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên gần 160 tỷ đồng – cũng chủ yếu là chi trả lãi tiền vay. BCTC ghi nhận đến 31/3/2022 dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 40 tỷ đồng so với đầu năm, lên 275 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn giảm được gần 100 tỷ đồng xuống mức 20.780 tỷ đồng. Tổng dư vay nợ thuê tài chính ngắn và dài hạn đến hết quý 1/2022 vẫn hơn 21.000 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được 7 tỷ đồng so với cùng kỳ, xuống còn hơn 19 tỷ đồng.

Những yếu tố trên tác động khiến cho lợi nhuận trước thuế quý 1 còn 86 tỷ đồng, hoàn thành gần 22% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế cả quý tăng gần 34% so với cùng kỳ, lên 79,5 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 68 tỷ đồng.

Theo Trí Thức Trẻ

Link gốc: http://ttvn.toquoc.vn/ha-tang-giao-thong-deo-ca-hhv-lai-quy-1-tang-34-so-voi-cung-ky-hoan-thanh-22-ke-hoach-loi-nhuan-ca-nam-420224511659624.htm