Doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành chứng khoán Việt Nam được UBCK cấp phép phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Ngày 3/6, CTCP Chứng khoán SSI ( HoSE: SSI ) nhận được các văn bản chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp.

Vừa qua, tại phiên họp thường niên 2022, đại đồng cổ đông Chứng khoán SSI đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1, tương đương gần 497,4 triệu cổ phiếu, giá 15.000 đồng/cp. Thời gian thực hiện trong năm nay hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT. Đây là phương án đã thông qua từ năm trước, nhưng được công ty trình lại theo yêu cầu của UBCKNN.

Đồng thời, cổ đông cũng thông qua phương án chào bán tối đa hơn 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá chào bán không thấp hơn 90% giá đóng bình quân của 10 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết. Sau phát hành, vốn điều lệ dự kiến đạt gần 16.000 tỷ đồng.

Cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và một năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian thực hiện trong năm 2022- 2023 hoặc thời hạn khác do HĐQT quyết định.

Đại diện SSI cho biết việc tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung vốn kinh doanh, đặc biệt nâng cao năng lực cho vay giao dịch ký quỹ và năng lực đầu tư. Bên cạnh đó, trong bối cảnh áp lực lãi suất tăng và thị trường chứng khoán có nhiều biến động, việc tăng vốn sẽ củng cố tiềm lực tài chính vững mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mới cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.

Ngoài quyết định phê duyệt phát hành cổ phiếu, UBCKNN cũng cho phép Chứng khoán SSI được cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 3/6.

Năm 2022, Chứng khoán SSI đặt kế hoạch kinh doanh hợp nhất với doanh thu 10.330 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 4.370 tỷ đồng.

Năm trước, công ty lãi trước thuế 3.365 tỷ đồng, gấp 2 lần năm 2020 và vượt 60% kế hoạch năm, cao nhất trong 21 năm hoạt động. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu đạt cũng tăng hơn 100%, đạt 2.696 tỷ đồng.

Theo Trâm Anh

Người đồng hành