Sau khi trừ các chi phí còn lại, lợi nhuận trước thuế quý 1 của QNS đạt 208 tỷ đồng tăng 12% so với cùng kỳ năm 2021

CTCP Đường Quảng Ngãi (mã chứng khoán: QNS) đã công bố BCTC hợp nhất Quý 1/2022.

Theo đó, doanh thu bán hàng và CCDV tăng 11% ghi nhận mức 1.830 tỷ đồng. Tương đương doanh thu thuần đạt 1.813 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu thuần, sản phẩm từ Sữa đậu nành mang lại 892 tỷ đồng, tăng trưởng 23%; sản phẩm đường ghi nhận 416 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ. Ngoài ra, công ty con QNS là Thành Phát cũng đóng góp 263 tỷ đồng cho doanh thu thuần trong quý 1/2022.

BCTC Hợp nhất Q1/2022 – QNS

Khấu trừ chi phí vốn, lợi nhuận gộp QNS đạt mức 484 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ; biên lợi nhuận gộp đạt 26,7% cải thiện đáng kể so với biên LNG quý 1/2021 đạt 23,6%.

Doanh thu đến từ hoạt động tài chính của Đường Quảng Ngãi cũng tăng 24%, đạt 38 tỷ đồng. Chủ yếu, doanh thu tăng cao đến từ lãi tiền gửi, tiền cho vay đóng góp 35 tỷ đồng, tăng 19% và chiết khấu thanh toán ghi nhận 2,8 tỷ đồng tăng mạnh hơn 155% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, chi phí tài chính cũng gia tăng hơn 31% đạt mức 22 tỷ đồng.

Đáng chú ý, quý 1/2022, Đường Quảng Ngãi chỉ ghi nhận thu nhập thanh lý vật tư, TSCĐ vỏn vẹn 19 triệu đồng. Trong khi cùng kỳ năm trước, con số này lên tới 10 tỷ đồng. Sự sụt giảm này đã làm cho thu nhập khác 3 tháng đầu năm 2022 chỉ đạt 1,2 tỷ đồng, giảm mạnh 88% so với quý 1/2021.

Sau khi trừ các chi phí còn lại, lợi nhuận trước thuế QNS đạt 208 tỷ đồng tăng 12%. Lợi nhuận sau thuế đạt 176 tỷ đồng tương ứng LNST công ty mẹ đạt được 176 tỷ đồng, đều tăng nhẹ 9% so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022, QNS lên kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất đạt 8.000 tỷ đồng, tăng trưởng 6%; LNST hợp nhất đạt 1.008 tỷ đồng, giảm 20% so với thực hiện 2021. Với kết quả hoạt động kinh doanh sau quý 1/2022 này, Đường Quảng Ngãi đã hoàn thành được 23,4% mục tiêu tổng doanh thu và 17,5% mục tiêu về lợi nhuận sau thuế.

Theo Trí Thức Trẻ

Link gốc: http://ttvn.toquoc.vn/chu-quan-thuong-hieu-sua-dau-nanh-fami-bao-lai-sau-thue-quy-1-tang-9-so-voi-cung-ky-420224511536304.htm