Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước như sau:

vsi-thong-bao-ngay-kcc-tra-co-tuc-dot-2-nam-2021-bang-tien-0

Theo HOSE