Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền mặt, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

tn1-nghi-quyet-h-qt-ve-viec-thong-qua-phuong-an-tra-co-tuc-bang-tien-mat-ngay-dang-ky-cuoi-cung-chot-danh-sach-co-dong-va-thoi-diem-chi-tra-co-tuc-nam-2021-0

Theo HOSE