Tập đoàn thay đổi ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông chia cổ tức 2021 từ 9/6 sang 14/7, ngày thanh toán cũng chuyển từ 29/6 sang 28/7

Tập đoàn Gelex ( HoSE: GEX ) thông báo điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức bằng tiền năm 2021 sang ngày 14/7 thay cho 9/6 trong thông báo trước đó. Đồng thời, ngày chi trả cũng chuyển sang 28/7 thay cho 29/6.

Gelex sẽ trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 5%, 1 cổ phiếu được nhận 500 đồng. Với 851,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi 426 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này.

Cùng với việc chi trả cổ tức, tập đoàn công bố đã mua lại trái phiếu của 3 đợt phát hành ngày 15/4/2020, ngày 13/5/2020 và ngày 31/12/2021 với tổng mệnh giá 1.200 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, năm nay, tập đoàn lên kế hoạch tổng doanh thu thuần hợp nhất 36.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.618 tỷ đồng, cùng tăng trưởng 26% so với thực hiện năm trước. Cổ tức kế hoạch 15%.

Riêng quý I, công ty thực hiện được 8.645 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 96% và đạt 24% kế hoạch năm; lãi trước thuế 901 tỷ đồng, tăng 170% và đạt 34% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 694 tỷ đồng, tăng 138%; phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ 268 tỷ đồng, tăng gần 6%.

Gelex lý giải lợi nhuận quý I tăng mạnh chủ yếu nhờ việc sở hữu chi phối Tổng công ty Viglacera ( HoSE: VGC ) từ quý II/2021 với tỷ lệ 50,2%.

Theo Tường Như

Người Đồng Hành