Với kết quả quý 1, IDJ mới hoàn thành được 4,4% kế hoạch doanh thu và 3,3% lợi nhuận trước thuế.

CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (mã Chứng khoán: IDJ) đã công bố BCTC hợp nhất Quý 1/2022 với doanh thu bán hàng đạt 85 tỷ đồng, đi lùi hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cơ cấu doanh thu, dự án Diamond Park Lạng Sơn mang về doanh thu tỷ trọng cao nhất với 63 tỷ đồng, giảm 36% cùng kỳ. IDJ đã có doanh thu từ bán dự án APEC Hải Dương với 8 tỷ đồng, phần còn lại đến từ cho thuê TTTM, văn phòng; hợp đồng xây dựng và doanh thu khác.

Khấu trừ đi chi phí vốn, lợi nhuận gộp quý 1 năm 2022 đạt 23 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ; biên lãi gộp bị thu hẹp xuống còn 28% trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt 31%.

Về doanh thu tài chính, công ty thực hiện được 2,5 tỷ đồng trong kỳ, giảm 59%; trái lại chi phí tài chính lại tăng gần 8 lần lên mức 2,8 tỷ đồng, toàn bộ thuộc về chi phí lãi vay.

Khấu trừ các chi phí, lợi nhuận trước thuế đạt 18 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 14,4 tỷ đồng tương ứng giảm 51% so với cùng kỳ năm trước. LNST của cổ đông công ty mẹ giảm hơn 51% xuống còn 14,3 tỷ đồng.

Mới đây, ĐHCĐ đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 đạt 1.950 tỷ đồng về doanh thu, 541,7 tỷ đồng về lợi nhuận trước thuế. Như vậy, với kết quả quý 1, IDJ mới hoàn thành được 4,4% kế hoạch doanh thu và 3,3% lợi nhuận trước thuế.

Đáng chú ý, cổ đông IDJ cũng đã thông qua kế hoạch chuyển sàn niêm yết từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE).

Theo Nhịp sống kinh tế

Link gốc: http://nhipsongkinhte.toquoc.vn/dau-tu-idj-viet-nam-idj-bao-lai-sau-thue-quy-1-giam-hon-nua-so-voi-cung-ky-chi-dat-hon-3-ke-hoach-nam-42022294223731682.htm