Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM): Dragon Capital đã trở thành cổ đông lớn của Đạm Phú Mỹ sau khi mua cổ phiếu DPM trong phiên giao dịch ngày 8/6.

CTCP Tập đoàn Everland (EVG): Từ ngày 20/6 đến 19/7, Phó Tổng Giám đốc Lê Đình Tuấn đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu EVG theo phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 6,69 triệu đơn vị, chiếm 3,1% vốn.

CTCP Xây dựng điện VNECO2 (VE2): Ngày 1/6, ông Lê Minh Dũng đã trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua 230.000 cổ phiếu VE2, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 10,96% tương đương 230.000 đơn vị.

CTCP Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ (AMV): Ngày 27/5, cổ đông lớn Lê Đức Khanh đã mua 610.500 cổ phiếu AMV, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 6,18% tương đương 5,63 triệu đơn vị. Ngày 30/5, ông Lê Đức Khanh mua tiếp 1,22 triệu cổ phiếu AMV, nâng lượng nắm giữ lên 6,81 triệu đơn vị, chiếm 7,48% vốn.

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (DDG): Từ ngày 17/6 đến 15/7, cá nhân Yang Kiều An, con Tổng Giám đốc Trần Kim Sa, đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu DDG theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 1 triệu đơn vị.

CTCP SIMCO Sông Đà (SDA): Từ ngày 11/5 đến 9/6, CTCP Đầu tư công nghệ Smarttech Việt Nam, đơn vị có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Nguyễn Lương Phương, đã mua 1 triệu cổ phiếu SDA, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 3,82% tương đương 1 triệu đơn vị.

CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC): Từ ngày 10/5 đến 8/6, CTCP Tập đoàn Phúc Khanh, đơn vị có liên quan đến Ủy viên HĐQT độc lập Nguyễn Phi khanh, đã bán toàn bộ 846.800 cổ phiếu TVC.

CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (PAP): Từ ngày 26/5 đến 9/6, Công ty TNHH Một thành viên Hoành Sơn, đơn vị có liên quan đến Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Duy Hòa, đã bán 25,8 triệu cổ phiếu PAP, giảm lượng nắm giữ xuống 40,19 triệu đơn vị, chiếm 26,8% vốn.

CTCP Thương mại Phú Nhuận (PNG): Ngày 9/6, cổ đông lớn CTCP Đầu tư New Asia đã mua 200.200 cổ phiếu PNG, nâng lượng nắm giữ lên 2,53 triệu đơn vị, chiếm 28,15% vốn.

CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP (NHP): Ngày 3/6, cổ đông lớn Nguyễn Thị Hà Phương đã bán 200.000 cổ phiếu NHP, giảm lượng nắm giữ xuống 2,85 triệu đơn vị, chiếm 10,34% vốn.

CTCP Thương mại Hà Tây (HTT): Từ ngày 16/6 đến 8/7, Chủ tịch HĐQT Đào Văn Chiến đăng ký mua 2,5 triệu cổ phiếu HTT theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 4,55 triệu đơn vị.

Theo : Người đồng hành