Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG): Ngày 17/5, cổ đông lớn CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân đã bán 1,85 triệu cổ phiếu DIG, giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 17,7% tương đương 88,51 triệu đơn vị.

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBB): Từ ngày 29/4 đến 18/5, quỹ Đầu tư Japan Asia MB Capital, đơn vị có liên quan đến Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Ngọc, đã bán khớp lệnh toàn bộ 393.000 cổ phiếu MBB.

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG): Từ ngày 25/5 đến 23/6, ông Nguyễn Hiệp, con trai Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Quang, đăng ký bán thỏa thuận 800.000 cổ phiếu NLG, giảm lượng nắm giữ xuống  1,04 triệu đơn vị, chiếm 0,27% vốn.

CTCP Cơ điện lạnh (REE): Quỹ Aims Asset Management đã bán cổ phiếu REE trong phiên giao dịch ngày 12/5.

CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (KHG): Ngày 26/1, bà Nguyễn Thị Nhàn đã trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua 12,75 triệu cổ phiếu KHG, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 7,5% tương đương 23,9 triệu đơn vị. Ngày 2/3, bà Nhàn đã bán 332.000 cổ phiếu KHG, giảm lượng nắm giữ xuống 22,29 triệu đơn vị tương đương 6,99% vốn. Ngày 7/4, bà Nhàn bán tiếp 182.000 cổ phiếu KHG, giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 5,96% tương đương 18,99 triệu đơn vị. Ngày 11/5, bà Nhàn không còn là cổ đông lớn của Khải Hoàn Land sau khi bán 118.000 cổ phiếu KHG, giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 4,97% tương đương 22,03 triệu đơn vị.

CTCP Sữa Việt Nam (VNM): Từ ngày 26/5 đến 24/6, Platinum Victory PTE.LTD, đơn vị có liên quan đến Thành viên HĐQT Alain Xavier Cany, đăng ký mua 20,9 triệu cổ phiếu VNM theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 11,62% vốn tương đương 242,75 triệu đơn vị.

CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (TEG): CTCP Đầu tư Mernus, đơn vị có liên quan đến Thành viên HĐQT Nguyễn Anh Tuấn, đã mua thỏa thuận 3,43 triệu cổ phiếu TEG từ ngày 16/5 đến 19/5, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 15% tương đương 9,84 triệu đơn vị.

Tổng công ty 36 -CTCP (G36): Từ ngày 23/5 đến 17/6, ông Nguyễn Đăng Hùng, anh trai Ủy viên HĐQT Nguyễn Văn Hiền, đăng ký mua 1,52 triệu cổ phiếu G36 theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 1,61 triệu đơn vị.

CTCP RedstarCera (TRT): Từ ngày 23/5 đến 17/6, ông Đặng Việt Dũng, con Phó Chủ tịch HĐQT Đặng Văn Việt, đăng ký mua 600.000 cổ phiếu TRT theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 1,32 triệu đơn vị.

CTCP Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành (LPT): Từ ngày 24/5 đến 27/5, Ủy viên HĐQT Phạm Anh Tuấn đăng ký mua thỏa thuận 550.000 cổ phiếu LPT, nâng lượng nắm giữ lên 774.000 đơn vị.

CTCP Đầu tư Bất động sản Việt Nam (VNI): Ngày 6/5, Thành viên HĐQT Trần Bình Long đã bán thỏa thuận 700.000 cổ phiếu VNI, giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 12,06% vốn tương đương 1,25 triệu đơn vị.

Theo : Người đồng hành