Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG): CTCP Kinh doanh Địa ốc Him Lam không còn là cổ đông lớn của Đầu tư Phát triển Xây dựng sau khi  bán 4,35 triệu cổ phiếu DIG vào ngày 20/4 và 27/4, giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 4,99% tương đương 24,93 triệu đơn vị.

CTCP Tập đoàn Gelex (GEX): Dragon Capital đã bán cổ phiếu GEX trong phiên giao dịch ngày 29/4.

Nguồn:CBTT

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC): Ông Quách Trung Kiên, em trai Người quản trị công ty Quách Kiều Hưng, đã bán 200.000 cổ phiếu DGC, giảm lượng nắm giữ xuống 37.921 đơn vị tương đương 0,02% vốn.

CTCP Đầu tư Địa ốc Nova (NVL):  Từ ngày 11/5 đến 9/6, CTCP Nova Group, đơn vị có liên quan đến Thành viên HĐQT Hoàng Thu Châu, đăng ký nhận chuyển nhượng 106,65 triệu cổ phiếu NVL, nâng lượng nắm giữ lên 637,17 triệu đơn vị, chiếm 32,17% vốn.

CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC (VRC): Ngày 29/4, cổ đông lớn Phan Văn Tướng mua 1,82 triệu cổ phiếu VRC, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 22,92% tương đương 11,46 triệu đơn vị

CTCP Phú Tài (PTB): Bà Lê Thị Kim Sang, vợ Tổng Giám đốc Lê Văn Thảo, đăng ký bán 150.000 cổ phiếu PTB, giảm lượng nắm giữ xuống 379.874 đơn vị tương đương 0,78% vốn. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc/và khớp lệnh từ ngày 10/5 đến 8/6.

CTCP Thiết bị điện (THI): Ngày 28/4, CTCP Thiết bị điện Gelex, đơn vị có liên quan đến Thành viên HĐQT Đỗ Duy Hưng, đã mua thỏa thuận 4,8 triệu cổ phiếu THI, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 90,71% tương đương 44,26 triệu đơn vị

CTCP Quản lý Đường sông số 3 (DS3): Từ ngày 6/5 đến 27/5, Ủy viên HĐQT Nguyễn Thị Việt Loan đăng ký bán toàn bộ 251.300 cổ phiếu DS3 theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh.

CTCP Minh Hữu Liên (MHL): Từ ngày 1/4 đến 27/4, Ủy viên HĐQT Huỳnh Đình Thành đã mua 1,24 triệu cổ phiếu MHL, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 23,54% tương đương 1,24 triệu đơn vị. Từ ngày 1/4 đến 28/4, Chủ tịch HĐQT Trần Tuấn Minh đã bán toàn bộ 2,45 triệu cổ phiếu MHL.

CTCP Châu Á – Thái Bình Dương (API): Từ ngày 5/5 đến 3/6, Ủy viên HĐQT Hồ Xuân Vinh đăng ký mua 100.000 cổ phiếu API theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 350.000 đơn vị.

CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS): Từ ngày 15/5 đến 16/5, lãnh đạo công ty đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu SHS.

Nguồn:CBTT

CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC): Từ ngày 4/4 đến 13/4, bà Phạm Thị Thanh Hương, vợ Chủ tịch HĐQT Lê Đình Hiển, đã mua 212.200 cổ phiếu LHC, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 2,95% tương đương 212.200 đơn vị.

CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt (DVG): Từ ngày 6/4 đến 29/4, Ủy viên HĐQT Bùi Văn Thụy đã bán 3,5 triệu cổ phiếu DVG, giảm lượng nắm giữ xuống 747.845 đơn vị, chiếm 2,67% vốn.

CTCP Bánh kẹo Hải Hà (HHC): Ngày 11/1, bà Nguyễn Thị Lan đã trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua 600.000 cổ phiếu HHC, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 5,48% tương đương 899.600 đơn vị.

CTCP Thương mại Hà Tây (HTT): Từ ngày 9/5 đến 27/5, Chủ tịch HĐQT Đào Văn Chiến đăng ký mua thỏa thuận 3 triệu cổ phiếu HTT, nâng lượng nắm giữ lên 4,2 triệu đơn vị.

CTCP Xăng dầu HFC (HFC): Từ ngày 19/4 đến 28/4, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Phái đã mua 861.188 cổ phiếu HFC, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 11,34% tương đương 929.732 đơn vị.

Theo : Người đồng hành