CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC): Tổng Giám đốc Đào Hữu Duy Anh đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu DGC, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 3,5% tương đương 6 triệu đơn vị. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 18/5 đến 16/6.

CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (KDH): Từ ngày 13/4 đến 12/5, quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường Việt Nam, đơn vị có liên quan đến Thành viên HĐQT độc lập Nguyễn Thị Diệu Phương, đã mua khớp lệnh 115.000 cổ phiếu KDH trên 250.000 cổ phiếu đăng ký mua, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 0,18% tương đương 1,13 triệu đơn vị.

Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam (VNE): Từ ngày 15/4 đến 13/5, CTCP Malblue, đơn vị có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Nguyễn Anh Tuấn, đã mua khớp lệnh 1 triệu cổ phiếu VNE, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 6,72% tương đương 6,07 triệu đơn vị. Từ ngày 18/5 đến 16/6, Malblue đăng ký mua tiếp 3 triệu cổ phiếu VNE, nâng lượng nắm giữ lên 9,07 triệu đơn vị tương đương 10,03% vốn.

CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (TEG): Ngày 12/5, Thành viên Ban kiểm soát Trần Thị Hạnh đã bán thỏa thuận toàn bộ 691.941 cổ phiếu TEG. Cũng trong ngày 12/5, CTCP Tập đoàn DK, đơn vị có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Đặng Trung Kiên, đã mua thỏa thuận 500.000 cổ phiếu TEG, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 2,83% vốn tương đương 1,86 triệu đơn vị.

CTCP Dược phẩm Bến Tre (DBT): Bà Bùi Hồng Hạnh, vợ Thành viên HĐQT Phạm Thứ Triệu, đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu DBT theo phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ ngày 17/5 đến 16/6, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 10,56% tương đương 1,5 triệu đơn vị.

CTCP Licogi 13 (LIG): Từ ngày 17/5 đến 27/5, Phó Tổng Giám đốc Đỗ Thanh Hà đăng ký bán 600.000 cổ phiếu LIG theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, giảm lượng nắm giữ xuống 42.232 đơn vị.

CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (TTZ): Ngày 6/5, cổ đông lớn Trần Thị Thu đã mua 244.700 cổ phiếu TTZ, nâng lượng nắm giữ lên 1,62 triệu đơn vị, chiếm 21,42% vốn.

CTCP Xây dựng ALVICO (ALV): Từ ngày 17/5 đến 14/6, Chủ tịch HĐQT Lâm Thu Huyền đăng ký mua 300.000 cổ phiếu ALV theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 300.000 đơn vị.

Theo : Người đồng hành