(ĐTCK) CTCP Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC – sàn HoSE) thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP.

Theo đó, ngày 3/10, Đầu tư Thương mại SMC sẽ phát hành 500.000 cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên, tương ứng chiếm 0,68% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành. Nguồn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Như vậy, nhân viên công ty không phải bỏ thêm tiền để mua cổ phiếu ESOP. Trong đó, nhân viên được chuyển nhượng 50% trong năm 2 và 50% còn lại được chuyển nhượng trong năm 3 kể từ thời điểm phát hành.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2022, Đầu tư Thương mại SMC ghi nhận doanh thu đạt 6.620 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 42,45 tỷ đồng, giảm 91,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 11,6% về chỉ còn 3,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 70,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 487,7 tỷ đồng về 205,4 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 772,2%, tương ứng tăng thêm 97,3 tỷ đồng lên 109,9 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 20,6%, tương ứng tăng thêm 13,7 tỷ đồng lên 80,19 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng thêm 24,85 tỷ đồng lên 12,42 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 12,43 tỷ đồng) và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 13.250,3 tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 122,99 tỷ đồng, giảm 83,4% so với cùng kỳ.

Năm 2022, Đầu tư Thương mại SMC đặt mục tiêu doanh thu là 20.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 300 tỷ đồng, lần lượt giảm gần 7% và 67% so với thực hiện năm 2021. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành 41% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/9, cổ phiếu SMC giảm 50 đồng về 17.850 đồng/cổ phiếu.

Theo Tin nhanh chứng khoán