(ĐTCK) Ngày 19/9, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII – sàn HoSE) ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Lý do được HoSE đưa ra do Công ty đã khắc phục tình trạng không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Trước đó, HoSE đưa cổ phiếu CII vào danh sách không được cấp margin do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 là số âm.

Ở một diễn biến khác, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM vừa thông báo kéo dài thời gian phát hành phiếu thưởng hơn so với kế hoạch.

Theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, để phát hành cổ phiếu thưởng, doanh nghiệp cần phải có Báo cáo tài chính kiểm toán (không sử dụng Báo cáo tài chính soát xét). Vì vậy, tiến độ nộp hồ sơ xin phát hành cổ phiếu thưởng chỉ có thể thực hiện được sau khi có Báo cáo tài chính kiểm toán thay vì như kế hoạch mới thông báo là 31/8/2022.

Trước đó, ngày 19/8/2022, Công ty cho biết, dự kiến thưởng cổ phiếu tỷ lệ 14% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 14 cổ phiếu mới) và trả cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 12% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.200 đồng).

Đối với cổ phiếu thưởng, Công ty đã nộp hồ sơ lên Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và sẽ thực hiện sau khi có chấp thuận của Ủy ban, dự kiến cuối tháng 8/2022.

Đối với cổ tức tiền mặt, Công ty sẽ thực hiện sau khi có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Như vậy, khả năng sang đầu năm 2023 khi có Báo cáo kiểm toán năm 2022, cổ đông của CII mới có thể nhận được cổ tức bằng tiền mặt.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2022, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM ghi nhận doanh thu đạt 948,13 tỷ đồng, giảm 5,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 126,84 tỷ đồng, tăng 88,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng từ 35,9% lên 47,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 26% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 93,4 tỷ đồng lên 453 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 40,1%, tương ứng giảm 133,7 tỷ đồng về 199,8 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 18,4%, tương ứng giảm 72,57 tỷ đồng về 320,98 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 25%, tương ứng giảm 41,79 tỷ đồng về 125,09 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý II, Công ty ghi nhận lãi 6,93 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 200,83 tỷ đồng. Như vậy, hoạt động kinh doanh cốt lõi đóng góp không đáng kể, lợi nhuận Công ty chủ yếu đến từ doanh thu tài chính.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM ghi nhận doanh thu đạt 1.659,9 tỷ đồng, giảm 15,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 812,07 tỷ đồng, tăng 604,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi trong 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận lỗ 215,7 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 303,78 tỷ đồng.

Trong kỳ, hoạt động kinh doanh cốt lõi âm, Công ty chỉ có lãi nhờ ghi nhận doanh thu tài chính tăng 113,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 593,93 tỷ đồng lên 1.115,53 tỷ đồng.

Công ty thuyết minh trong 6 tháng đầu năm bất ngờ ghi nhận lãi chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính và thoái vốn Công ty con là 794,3 tỷ đồng so với cùng kỳ 87,5 tỷ đồng (tăng 706,8 tỷ đồng).

Như vậy, nếu loại bỏ đi lợi nhuận đột biến này, lợi nhuận sau thuế có khả năng giảm so với cùng kỳ năm trước.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/9, cổ phiếu CII tăng 550 đồng lên 21.200 đồng/cổ phiếu.

Theo Tin nhanh chứng khoán