(ĐTCK) Người thân Chủ tịch HĐQT CTCP Phú Tài (mã chứng khoán PTB – sàn HOSE) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.

Theo đó, ông Lê Anh Văn, Phó giám đốc Công ty con của Phú Tài, đồng thời là con trai ông Lê Vỹ, Chủ tịch HĐQT vừa bán ra 55.000 cổ phiếu trong tổng đăng ký bán 100.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 0,34% về còn 0,26% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ ngày 11/11 đến ngày 7/12.

Từ ngày 18/4 đến ngày 15/11, cổ phiếu PTB giảm 60,9% từ 92.060 đồng về 36.000 đồng/cổ phiếu và sau đó hồi phục lên 43.500 đồng/cổ phiếu.

Ở một diễn biến khác, ông Bùi Thức Hùng, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ đăng ký bán 150.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 0,44% về còn 0,22% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 21/11 đến 20/12.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.546,79 tỷ đồng, giảm 9,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 120,71 tỷ đồng, giảm 27,6% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 24,3% về còn 21,9%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, Phú Tài ghi nhận doanh thu đạt 5.163,68 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 425,36 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, Phú Tài đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 7.250 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 632 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm 2022, Công ty hoàn thành 67,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/12, cổ phiếu PTB giảm 400 đồng về 43.500 đồng/cổ phiếu.

Theo Tin nhanh chứng khoán