(ĐTCK) CTCP Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán VHC – sàn HOSE) biến động lãnh đạo cấp cao.

Theo đó, Vĩnh Hoàn miễn nhiệm chức danh Giám đốc khối chiến lược Công ty đối với bà Lê Ngọc Tiên kể từ ngày 1/10/2022, đồng thời bổ nhiệm bà Lê Ngọc Tiên làm Giám đốc điều hành, đại diện pháp luật tại Công ty Vinh Technology Pte Ltd kể từ ngày 1/10/2022.

Thêm nữa, Công ty cũng miễn nhiệm người đại diện pháp luật Công ty Vinh Technology Pte Ltd đối với bà Phan Thị Kim Hòa từ ngày 1/10/2022.

Tính tới 30/6/2022, Vĩnh Hoàn sở hữu 100% vốn tại Công ty Vinh Technology Pte Ltd, đơn vị có đại chỉ tại Singapore, hoạt động chính là mua bán xuất nhập khẩu thủy sản, thực phẩm chức năng.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2022, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu đạt 4.226,3 tỷ đồng, tăng 80,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 788,1 tỷ đồng, tăng 203% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 18,5% lên 25,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 153,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 664,4 tỷ đồng lên 1.096,7 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 130,3%, tương ứng tăng thêm 60,74 tỷ đồng lên 107,34 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 307%, tương ứng tăng thêm 83,2 tỷ đồng lên 110,3 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 39,8%, tương ứng tăng thêm 60 tỷ đồng lên 210,7 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu đạt 7.493,9 tỷ đồng, tăng 81,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 1.341,4 tỷ đồng, tăng 241,6% so với cùng kỳ.

Như vậy, lợi nhuận quý II tăng 203%, thấp hơn lợi nhuận 6 tháng đầu năm tăng 241,6%, Công ty có dấu hiệu báo cáo lợi nhuận tăng trưởng với tốc độ giảm dần.

Trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 13.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng, lần lượt tăng 43,6% và 45,6% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 83,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/10, cổ phiếu VHC giảm sàn 5.900 đồng về 79.000 đồng/cổ phiếu.

Theo Tin nhanh chứng khoán